SIA “TAHOSERT” ir Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” akreditēta inspekcija, kas atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām un ir kompetenta veikt inspicēšanu.

Veicam visu veidu un paaudžu tahogrāfu pārbaudi (inspekciju):
* Analogo;
* Digitālo;
* Viedo;
kā arī ātruma ierobežotājierīču pārbaudi (inspekciju).

Nodrošinam tahogrāfu un ātruma ierobežotājierīču izbraukuma pārbaudi (inspekciju) pie klienta.