Digitālie tahogrāfi

Digitālais tahogrāfs:

Kravu un pasažieru autopārvadājumos jaunajiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2006.gada 1.maijajābūt aprīkotiem ar digitālo tahogrāfu. To paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006.gada 15.marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85.
Digitālais tahogrāfs paredzēts tikai jaunajiem automobiļiem. Transportlīdzekļi, kuriem ir analogie tahogrāfi, tuvākajā nākotnē ar digitālo tahogrāfu jāaprīko nebūs, izņemot gadījumus, ja tahogrāfs neatgriezeniski sabojājies un to salabot nav iespējams.

Kas jāzin par digitālo tahogrāfu:

Digitāliem tahogrāfiem, tāpat kā analogajiem vienu reizi divos gados ir jāveic tahogrāfa pārbaude (verifikācija). Svarīgi ir zināt, ka šiem tahogrāfiem periodiski ir jānomaina baterija. Gadījumā, kad tahogrāfa baterija nav savlaicīgi nomainīta un ir noticis tahogrāfa barošanas strāvas pārtraukums tahogrāfs tiek neatgriezeniski sabojāts. Veicot tahogrāfa pārbaudi (verifikāciju) mēs veicam baterijas nomaiņu bez papildus samaksas. To var veikt iepriekš pierakstoties pa tālruni 26593690 (Ziedonis).