Analogie tahogrāfi

 

Katrs tāda transportlīdzekļa vadītājs, kura automašīnā ir uzstādīts analogais tahogrāfs sākot izmantot jaunu reģistrācijas diagrammu (maiņas sākumā) ieraksta šādu informāciju:

*  savu pilnu uzvārdu un vārdu;
* reģistrācijas diagrammas izmantošanas sākuma datumu un vietu;
* izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;
* odometra rādījumus maiņas sākumā.

maiņas beigās:

* izmantošanas beigu datumu un vietu;
* odometra rādījumus maiņas beigās.

Pie mums var iegādāties apstiprināta parauga reģistrācijas diagrammas, kas piemērotas  transportlīdzeklī uzstādītajam tahogrāfam.

Analogajiem tahogrāfiem vienu reizi divos gados ir jāveic tahogrāfa pārbaude (verifikācija).

Veicam analogo tahogrāfu remonu.

Vairāk informācijas - Ziedonis, mob. +371 26593690.