Tahogrāfu pārbaude

Analogo, digitālo, viedo tahogrāfu un ātruma ierobežotājierīču pārbaude (inspicēšana)

Datu lejupielāde

Digitālo tahogrāfu un vadītāja karšu datu lejupielāde

Datu lejupielādes iekārtas

Digitālo tahogrāfu un vadītāja karšu datu lejupielādes iekārtas

Rācijas

Rāciju un to antenu realizācija, uzstādīšana un salāgošana.